Pooja Prasad Seva

Pooja Prasad Seva

Share With Your Friends and Relatives

Online Pooja Seva

तुळजाभवानी मंदिर येथे मागील 2 वर्षा पासून covid precaution म्हणून पंचामृत अभिषेक ऐवजी सामूहिक दुग्धाभिषेक करण्यात येत आहेत
 
श्री कुलदेवतेला शांत करण्यासाठी अभिषेक करावा. अखंड सौभाग्यासाठी भोगी करावी. घरपरपंच भरभरारीसाठी कुलदेवतेला नैवैद्य दाखवावा. घरात शुभकार्य असल्यास आहेर करावा. समृद्धि धंदा / व्यवसाय नोकरीतील यशासाठी सिंहासन भरावे. घरातील वाद कलह शांत करण्यासाठी गोंधळ पूजा करावी. सेवा तन मन धनाच्या सुखासाठी जोगवा वाढावा, परडी भरावी. अपत्य प्राप्तीसाठी जावळ नवस करावा. घर, वास्तू, संपत्तीचे काम होण्यासाठी पानाचे घर घालावे. वाईटापासून सुरक्षेसाठी दैत्याला नैवैद्य दाखवावा.

Choose your desired package and Pay Now!

  • Tuljabhavani Puja
    351.00
  • With Sadi Choli (9 war)
    2,100.00
  • Tuljabhavani Puja
    1,100.00

You cannot copy content of Tulja Bhavani Pujari